Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023

Gösterim: 1015

01.06.2023 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı (2023-02) S2023-57 Teknisyen (Bilgisayar) Kesin Sonuçları

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 01.06.2023 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen S2023-57 Teknisyen (Bilgisayar) pozisyonu için yapılan başvuruların kesin sonuçları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden açıklanmıştır.

Teknisyen (Bilgisayar) pozisyonuna ASIL olarak yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda istenen belgeleri 10.08.2023 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Adayların başvuru sırasında verdikleri beyanları ve belgeleri ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Sıralı yedek yerleştirmesi olması durumunda Üniversitemiz internet sayfasında duyurulacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilerek yasal takibat başlatılacaktır.

Pozisyonlara ASIL veya YEDEK olarak yerleşmeye hak kazanılmış olması tek başına bir kazanılmış hak olmayıp 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ile 03.06.2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup sonuca istinaden işlem yürütülecektir.

Adaylar, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısına https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişim sağlayarak giriş başvuru sonuçlarını görüntüleyebilmekte olup atama ve işe başlama için gerekli tebligat Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden beyan edilen e-posta adreslerine elektronik olarak yapılacak olup ayrıca posta ile fiziki evrak gönderilmeyecektir.

Bu duyuru tebligat mahiyetindedir, adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1-Atama Başvuru Dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız)

2-Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri

3-Fotoğraf (8 Adet) (Kılık Kıyafet Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)
4-Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Fotokopisi

5-Askerlik Terhis Belgesi (Erkek Adaylar için)

6-Özgeçmiş formu 

7-KPSS -2022 Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)

8-SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu E-Devlet Çıktısı)

9- Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri) (teknisyen olarak vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmadığının sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.)

10- Adli Sicil Kaydı

11- Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır) (Ayrıca göreve başlama sırasında Personel Bilgi Sistemi üzerinden de doldurularak teslim edilecektir)
12-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metni için Tıklayınız.

13-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Açık Rıza Metni için Tıklayınız.
14- Sürücü belgesi fotokopisi.

15-İlgili kurumdan alınmış onaylı tecrübe belgesi.