Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022

Gösterim: 1764

02.12.2022 Tarihli Öğretim Elemanı (Öğr.Gör.) İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz çeşitleri Birimlerine öğretim elemanı (Öğr.Gör.) alımına ilişkin 02.12.2022 tarihli Resmi Gazetede ve Üniversitemiz internet sayfasında duyurulan öğretim elemanı kadrolarına ait Nihai Değerlendirme Sonuçlarına aşağıdaki dosyalardan erişilebilmektedir.

 

Atanmaya hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 13 Ocak 2023 tarihi mesai bitimine kadar atanmaya hak kazandıkları Birime şahsen veya posta ile teslim etmek zorundadır.

 

 Atanmaya İlişkin Gerekli Belgeler:

1-) Atanma Talep Dilekçesi

2-) Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Lisans ve varsa Lisansüstü) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı denklik belgesi)

3-) Lisans Transkripti (Aslı) (ve varsa Lisansüstü)

4-) Öğrenci Belgesi (Aslı) (ilan şartında varsa)

5-) Adli Sicil Kaydı

6-) Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Erkek adaylar için)

7-) 10 adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)

8-) İkametgah

9-) Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)

10-) Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır) (Tıklayınız) (Ayrıca göreve başlama sırasında Personel Bilgi Sistemi üzerinden de doldurularak teslim edilecektir)

11-) Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. Kurumlarının Personel/İnsan Kaynakları Biriminden temin edilebilir.)

12-) Tecrübe Belgeleri ve SGK dökümü (Islak imzalı ve kurumsal kaşeli)(varsa)

13-) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metni (Tıklayınız)

14-) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Açık Rıza Metni (Tıklayınız)

 

-Onaylı ve/veya ıslak imzalı istenen belgelerde Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.

-Belgelerin herhangi bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir.

-Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.

-Başvuru sırasında istenen şartlarda belge gönderilmesi durumunda istenen belgenin yeniden teslim edilmesine gerek bulunmamaktadır.

-Teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.

-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metinlerinin başvuru esnasında başvuru evrakları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir

-Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

İlan Sıra

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Birim

ÖE2022-12

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

1

Gönen Meslek Yüksekokulu / Bilgisayar Teknolojileri Böl. / Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Pr.

ÖE2022-13

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)

1

Rektörlük / Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörlüğü ve İlgili Birimlerde

 

 

İlgililere duyurulur.