06 Şubat 2024

Gösterim: 1832

30.12.2023 Tarihli Öğretim Elemanı (Arş. Gör. ve Öğr. Gör.) İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz çeşitleri Birimlerine öğretim elemanı (Arş. Gör. ve Öğr. Gör.) alımına ilişkin 30.12.2023 tarihli Resmi Gazetede ve Üniversitemiz internet sayfasında duyurulan öğretim elemanı kadrolarına ait Nihai Değerlendirme Sonuçlarına aşağıdaki dosyalardan erişilebilmektedir.

Atanmaya hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 21 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar atanmaya hak kazandıkları Birime şahsen veya posta ile teslim etmek zorundadır.

 Atanmaya İlişkin Gerekli Belgeler:

1-) Atanma Talep Dilekçesi

2-) Onaylı Diploma/Mezuniyet Belgeleri (Lisans ve varsa Lisansüstü) (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için ek olarak onaylı denklik belgesi)

3-) Lisans Transkripti (Aslı) (ve varsa Lisansüstü)

4-) Öğrenci Belgesi (Aslı) (ilan şartında varsa)

5-) Adli Sicil Kaydı

6-) Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Erkek adaylar için)

7-) 10 adet Biyometrik Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)

8-) İkametgah

9-) Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Tıp Fak. Hastaneleri)

10-) Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır) (Tıklayınız) (Ayrıca göreve başlama sırasında Personel Bilgi Sistemi üzerinden de doldurularak teslim edilecektir)

11-) Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. Kurumlarının Personel/İnsan Kaynakları Biriminden temin edilebilir.)

12-) Tecrübe Belgeleri ve SGK dökümü (Islak imzalı ve kurumsal kaşeli)(varsa)

13-) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metni (Tıklayınız)

14-) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Açık Rıza Metni (Tıklayınız)

 

-Onaylı ve/veya ıslak imzalı istenen belgelerde Fotokopi/Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.

-Belgelerin herhangi bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir.

-Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.

-Başvuru sırasında istenen şartlarda belge gönderilmesi durumunda istenen belgenin yeniden teslim edilmesine gerek bulunmamaktadır.

-Teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.

-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metinlerinin başvuru esnasında başvuru evrakları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir

-Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

İlan Sıra

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Birim-Bölüm-Anabilim Dalı(ABD)/Pr.

ÖE2023-03

Arş. Gör.

1

Denizcilik Fak./Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Böl./Su Kaynakları Yönetimi ABD

ÖE2023-04

Arş. Gör.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fak./Sanat Tarihi Böl./Batı Sanat Tarihi ABD

ÖE2023-05

Arş. Gör.

1

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak./Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl./Lojistik Yönetimi ABD

ÖE2023-06

Arş. Gör.

1

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak./Yönetim Bilişim Sistemleri Böl./Karar Bilimleri ABD

ÖE2023-07

Arş. Gör.

1

Spor Bilimleri Fak./Antrenörlük Eğitimi Böl./Antrenörlük Eğitimi ABD

ÖE2023-08

Arş. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fak./Hemşirelik Böl./Hemşirelik Esasları ABD

ÖE2023-09

Arş. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Fak./Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Böl./Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD

ÖE2023-10

Arş. Gör.

1

İslami İlimler Fak./İslam Tarihi ve Sanatları Böl./Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi ABD

ÖE2023-11

Arş. Gör.

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak./İşletme Böl./Yönetim ve Organizasyon ABD

ÖE2023-12

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

1

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fak./Grafik Tasarımı Böl./Grafik Tasarımı ABD

ÖE2023-13

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

1

Bandırma MYO/Bilgisayar Teknolojileri Böl./Bilgisayar Programcılığı Pr.

ÖE2023-14

Öğr. Gör. (Zorunlu Ortak Ders)

2

Yabancı Diller YO/Yabancı Diller Böl./Yabancı Diller ABD

ÖE2023-15

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)

1

Rektörlük/(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İlgili Birimlerde görevlendirilecektir.)

ÖE2023-16

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)

1

Rektörlük/(Bilimsel Projeler Danışma Koordinatörlüğü ve İlgili Birimlerde görevlendirilecektir.)

ÖE2023-17

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)

1

Rektörlük/(Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İlgili Birimlerde görevlendirilecektir.)

ÖE2023-18

Arş. Gör.

1

Tıp Fak./Temel Tıp Bilimleri Böl./Biyofizik ABD

 

İlgililere duyurulur..