Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023

Gösterim: 901

Ömer Seyfettin UBF Öğretim Üyelerimiz Doç. Dr. Ahmet Güven ve Dr. Mehmet Sinan Tam’ın Alternatif Dijital Evren Metaverse İsimli 2 Ciltlik Kitapları Yayımlandı

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Güven ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ana Bilim Dalı akademisyenlerimizden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan Tam’ın “Alternatif Dijital Evren Metaverse-I” ve “Alternatif Dijital Evren Metaverse-II” isimli iki kitabı yayımlandı. 

NEU Yayınlarından çıkan iki ciltlik kitabın birinci cildinde günümüzde oldukça yaygın olan Metaverse kavramı tanımlanıyor ve metaverse kavramının sosyolojik, neuralink, nöroteknolojiler, algoritmik yönetim, dijital okuryazarlık, psikolojik, sanatsal açıdan değerlendirildiği on beş metin yer alıyor. 

Kitabın ikinci cildi ise “Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi” alt başlığıyla toplam on üç metinden oluşuyor.  İlk iki metinde doğrudan Metaverse ve reklam ilişkisi ele alınırken sonraki çalışmalarda reklamın yanı sıra pazarlama, dijital pazarlama, marka iletişimi, işletme yönetimi, örgüt kültürü, ekonomi, sağlık iletişimi, sosyal medya, dijital oyunlar, dijital kimlik ve Metaverse ile birlikte gelecekteki olası meslekleri inceleniyor. 

Türkiye’de Metaverse hakkında iletişim disiplini ve bu disiplinle ilgili alanları da içerisinde barındıran ilk editoryal kitap olan ve literatüre önemli katkı sunması beklenen bu kıymetli eser için yazarları Doç. Dr. Ahmet Güven ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan Tam’ı tebrik ediyoruz.


Fotoğraflar