24 Aralık 2020

Gösterim: 46721

Rektör Yardımcıları

 

Prof. Dr. Alpaslan SEREL

1962 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta dereceli eğitimini Isparta/Eğridir ve Isparta/Sütçüler’de tamamlamıştır. 1986 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden Lisans derecesini,  1989 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalından İktisat Yüksek Lisans ve 1996 yılında da Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalından İktisat Doktora derecesini almıştır.

1988-1995 yılları arasında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde Araştırma Görevlisi ve 1995-1996 tarihlerinde Balıkesir Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. 1996 yılında Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi Ana Bilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanmıştır.  5 Ocak 2009 tarihinde Doçent olan SEREL, 16 Haziran 2014 tarihinde Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalına Profesör olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Alpaslan SEREL 1996-2003 yılları arasında Erdek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2007-2018 yılları arasında Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerini yapmıştır. Halen ÖSYM Bandırma İlçe Koordinatörlüğü, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanlığı, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekilliği ve Rektör Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Prof. Dr. Alpaslan Serel evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Alpaslan SEREL'in Görev Dağılımı İçin Tıklayınız...

 

 

  

Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ

1969 yılında Yozgat’ta doğan Prof. Feyzullah Temurtaş, ilk ve orta öğrenimini Mersin'de tamamlamştır. ODTÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1991 yılında mezun olmuş ve aynı alanda 1995 yılında Dumlupınar Üniversitesinde Yüksek Lisansını ve 2000 yılında Sakarya Üniversitesinde Doktorasını tamamlamıştır. 1992-1993 yılırı arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve 1993-1996 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 1996–2002 yılları arasında özel sektörde çeşitli alanlarda mühendislik ve Ar-Ge müdürlüğü yapmıştır. TÜBİTAK MAM’ da 1998–1999 yılları arasında yarı zamanlı araştırıcı, Sakarya Üniversitesinde 2002-2006 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2006-2008 yılları arasında Doçent, Bozok Üniversitesinde 2008-2011 yılları arasında Doçent ve 2011-2018 yılları arasında Profesör olarak görev yapmıştır. 1 Mart 2018 den bu yana Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde Profesör olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Sakarya Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bozok Üniversitesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılıgı, Fakülte , Enstitü, MYO Kurul ve Yönetim Kurulu Üyelikleri, Üniversite AKTS Koordinatörlüğü, AOF Koordinatör Yardımcılığı, ÖSYM İl Temsilciliği, Bozok Teknopark Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, Rektör Yardımcılığı, Senato Üyeliği ve Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Halen Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dekan Vekilliği ve Rektör Yardımcılığı görevlerine devam etmektedir. 

Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ'ın Görev Dağılımı İçin Tıklayınız...

 

 

  

Prof. Dr. Celalettin YANIK

1979 yılında Bursa’da doğan Prof. Dr. Celalettin YANIK, ilk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamlamıştır. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümünden 2002 yılında mezun olmuş ve aynı alanda 2006 yılında Uludağ Üniversitesi’nde Yüksek Lisansını ve 2012 yılında yine aynı üniversitede Doktorasını tamamlamıştır. 2009-2012 yılları arasında Çankırı Karatekin Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2012-2015 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2015-2020 yılları arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde Doçent, 22 Nisan 2020 tarihinden bu yana Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde Profesör olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Celalettin YANIK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı Başkanı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı, Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkez Müdürü, Bandırma Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, AOF Koordinatör Yardımcılığı, Senato Üyeliği yapmıştır. Halen Bandırma Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerine devam etmektedir. 

Prof. Dr. Celalettin YANIK’ın uzmanlık alanında yurt içi ve yurt dışında kitap yazarlığı, kitap bölümü yazarlığı, makale ve uluslararası ile ulusal sempozyumlarda sunulan ve bildiri kitabında basılan eserleri bulunmaktadır. YANIK; Sosyal Politika, Siyaset Bilimi,  Siyaset Sosyolojisi, Kentleşme, Küreselleşme, Kimlik vb. alanlarda çalışmaktadır. Bunların yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde günlük yazıları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Celalettin YANIK evli ve bir çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Celalettin YANIK'ın Görev Dağılımı İçin Tıklayınız...